Новини

«Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1022» внесено зміни в Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Вищевказаною постановою передбачено призначення субсидій на наступний період лише на підставі подання нових заяв та декларацій, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 02.05.2018 № 604 «Про затвердження форм Заяви про призначення житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії»визначеним категоріям осіб :

- внутрішньо переміщені особи;

- особи, члени сім`ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;

- особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

- особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

Також інформуємо, що згідно п.6 вищезгаданої постанови субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо:

1) загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);

2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда).

При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля.

Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Якщо право власності або володіння на транспортний засіб набуто під час отримання житлової субсидії, громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів зобов’язаний повідомити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення незалежно від розміру вартості транспортного засобу.

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі — особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:

за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Житлові субсидії у цих випадках, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду:

навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;

отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю.

4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному у пункті 5 цього Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;

5) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії;

6) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність у домогосподарства, що одержувало житлову субсидію у попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, обов’язкової частки внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон.

Житлова субсидія у випадках, передбачених підпунктами 5 і 6 цього пункту, призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку такого сезону, в іншому випадку — з місяця, наступного за тим, в якому до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення надійшло документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі)».

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації оголошує прийом заявок та документів на фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для часткового відшкодування вартості придбання обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції відповідно до п. 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року № 106.

Регіональна комісія для надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам засідає щомісяця відповідно до Положення, додається.

Документи (відповідно Переліку) приймаються до 15 листопада 2018 року.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності:

Крок 1.в державному банку отримує бланк простого векселя.

Крок 2.укладає договір з постачальником обладнання.

Крок 3.сплачує ПДВ та 30 % вартості обладнання (без ПДВ).

Крок 4.виписує вексель постачальнику обладнання на 70 % вартості придбаного обладнання без ПДВ, але не більше 3 000 000 гривень.

Крок 5.отримує обладнання з підтверджуючими документами щодо його передачі (акт приймання-передачі обладнання).

Крок 6. подає заявку (до 15 листопада) та підтвердні документи до регіональної комісії в паперовому вигляді, а до Мінагрополітики – в електронному вигляді.

Документи включають:

- копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

- документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для кожного члена кооперативу;

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

- згоду одержувача щодо надання Мінагрополітитки інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою державного банку;

- довідку державного реєстратора про те, що кооператив: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом;

- копію договору з постачальником обладнання;

- копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30 відсотків вартості придбаного обладнання;

- копію векселя, виписаного постачальнику обладнання (граничний строк виписки векселя – до 1 листопада поточного року);

- копії підтвердних документів щодо одержання СОК обладнання.

Крок 7.отримує повідомлення про суму наданої йому фінансової підтримки шляхом викупу векселя.

Постачальник обладнання, в свою чергу, для отримання компенсації:

     Крок 1. укладає договір з сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом;

     Крок 2. отримує сплачений ПДВ, 30 % вартості закупленого обладнання (без ПДВ) та виписаний кооперативом вексель;

     Крок 3. постачає обладнання кооперативу згідно з договором;

     Крок 4. подає для авалювання вексель, виписаний сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом, (засоби поштового зв’язку або особисто) до Мінагрополітики та довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка постачальника (граничний строк пред’явлення векселя – до 15 грудня поточного року).

     Крок 5. Мінагрополітики щомісяця в межах помісячного розпису державного бюджету здійснює оплату за авальованим векселем.

Документи подаються за адресою:

88008,м.Ужгород, пл.Народна 4, 2 - поверх, кабінет 226 (відділ рослинництва, землеробства, продовольства та механізації сільського господарстваДепартаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації ).

Довідки за телефоном: 63-05-19;  3-41-19

Нещодавно учні Оноківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 2004 року народження і молодші повернулися з Всеукраїнських фінальних змагань «Шкільна волейбольна ліга» срібними призерами. Таких самих успіхів досягли їх старші товариші, 2001 року народження, які посіли ІІ місце серед 15 найкращих команд України. Слід відмітити, що Оноківська школа - єдина в Україні, яка виступала у фіналі, була представлена двома віковими категоріями.

Відділ освіти, молоді та спорту щиро дякує гравцям команд, вчителю фізкультури Грохольському Володимиру Олександровичу, директору школи Фещенку Віталію Михайловичу за підготовку юних волейболістів до змагань та досягнуті успіхи.

Окрему вдячність відділ освіти РДА висловлює депутатам Ужгородської районної ради, які віднайшли можливість та внесли зміни до районної Програми розвитку фізичної культури і спорту, і тим самим виділили кошти для участі юних спотсменів Ужгородщини у фінальній частині Всеукраїнських змагань.

Прийміть щирі вітання з вашим професійним святом!
Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, втілення усіх задумів, натхнення та успіхів у вашій непростій, але такій важливій справі!
Нехай кожен день приносить вам задоволення й радість, а людська вдячність і шана надихають на подальші успіхи й професійні здобутки!

 

З повагою

Голова районної ради                               Руслан Чорнак

ДОРОГІ КОЛЕГИ!

Щиро вітаю всіх медичних працівників України — лікарів, фельдшерів, медсестер, ветеранів охорони здоров’я — із професійним святом! На всіх етапах історичного буття найгуманнішою, найпотрібнішою сферою людської діяльності була праця лікаря. Складна, відповідальна, жертовна — вона завжди перебувала в зоні особливої уваги суспільства, адже у ваших руках найцінніший дар людини — її здоров’я та життя.

Сьогодні керівництво країни робить важливі кроки для реформування системи охорони здоров’я, доступнішою стає висококваліфікована допомога. Пам’ятаймо, наше головне завдання — формування в людей культури здоров’я, відповідальності за нього, щоб кожен із нас розумів його цінність. За вашу вірність клятві Гіппократа, високому покликанню благородної професії медика, сердечну чуйність і лагідні руки — глибока вдячність

 

З повагою,

Головний лікар Ужгородського районного центру ПМСД

Лариса Шинкаренко

14 червня, вся велика медична родина Ужгородського району відзначила своє професійне свято – День медичного працівника. Святковий концерт з цього приводу проходив у коледжі культури та мистецтв, куди були запрошені і лікарі, і медсестри, і молодший технічний персонал закладу та інші.

Щирі слова вітань та подяки висловили медикам району заступник голови районної ради Степан Мацко та перший заступник голови РДА Олександр Гарновдій, головний лікар Ужгородської районної лікарні Олег Голуб та головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Лариса Шинкаренко. З вуст вітаючих звучали побажання добробуту, достатку, поваги та успіхів у нелегкій лікарській праці. 
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток медичної практики та з нагоди професійного свята керівництво району вручили кращим медичним працівникам Грамоти та Подяки Ужгородської районної ради та райдержадміністрації. 
По завершенні урочистої частини на гостей та присутніх чекав святковий концерт.

Півстолітній ювілей цими днями відзначив народний вокальний ансамбль відділу культури Ужгородської РДА «Ужанка». З нагоди цього свята відбувся звітній концерт художньої самодіяльності. Святкування відбулося 8 червня у приміщенні Закарпатського академічного обласного театру ляльок.  

Ювіляри, як завжди, порадували присутніх своїм чудовим виконанням. Відрадно, що  в репертуарі вокального ансамблю чимало пісень, і кожна з них по своєму унікальна. «Ужанка» добре відома не лише на Ужгородщині, а й по всій Україні і далеко за її межами, неодноразово нагороджувалася дипломами та відзнаками різних ступенів.

Від імені керівників району Руслана Чорнака та Еріки Кинєв привітати винуватців свята з 50-літнім ювілеєм прийшли заступник керуючого справами, депутат районної ради Андрій Кушнірук та керівник апарату РДА Руслана Боднарюк. Гості привітали ансамбль та їх керівника Василину Голянич зі святом. Бажали колективу творчого росту, усіляких гараздів, а також вручили Грамоти та Подяки районної ради та райдержадміністрації за високу професійну майстерність, активну творчу діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток культури та мистецтва.

Вокальний ансамбль "Ужанка" створений у 1968 році. Основою його була агітбригада, яка виступала перед трудівниками сіл району. Першим керівником ансамблю був Валерій Боженко.В 1971 році колектив очолив музикант, диригент, народний учитель України Золтан Жовчак, який керував ансамблем 25 років.

У 1978 році колективу присвоєно звання "народний" самодіяльний ансамбль.

З 1995 по 1996 роки колективом керувала молодий спеціаліст, випускниця Рівненського інституту культури Наталія Мацко.

З 1996 року "Ужанку" очолював Павло Пинзеник – викладач Ужгородського коледжу культури і мистецтв, заслужений працівник культури України. В своїй роботі він постійно турбувався про якість концертних програм, підвищення художнього рівня, майстерності виконання.

В 2013 році ансамблем керувала Ольга Новак – викладач Ужгородського коледжу культури і мистецтв.

З 2014 року і по теперішній час керівником ансамблю є Василина Голянич, артистка Заслуженого академічного Закарпатського народного хору. Наразі ансамбль переживає своє друге відродження.

Видео-урок по установке Joomla 3.3 на Денвер.