malatya escort bursa escort antalya escort konya escort Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території щодо зміни цільового призначення земельних ділянок в с. Коритняни, урочище «Радіоцентр», Ужгородського району, Закарпатської області. — Ужгородська районна рада
Інформація сільських рад
  1. 1.Замовник:

Виконавчий комітет Коритнянської сільської ради

Юридична адреса: 89435, с. Коритняни, вул. Духновича №66 «В»,

Тел.03127-30644, 0312-730644, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт:http://uzh-rajrada.gov.ua/

  1. 2.Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

          «Детальний план території щодо зміни цільового призначення земельних ділянок в с. Коритняни, урочище "Радіоцентр", Ужгородського району, Закарпатської області», Ужгородського району, Закарпатської області», розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови земельних ділянок в с.Коритнянита підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Територія, яка опрацьовується в детальному плані території розташована в другому поясі зони санітарної охорони підземного водозабору «Минай». Відповідно до постанови КМУ   від 18 грудня 1998 р. N 2024 :

Стаття 35. Пояси особливого режиму зони санітарної охорони:

Зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого режиму:
      перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору, майданчика водопровідних споруд і водопідвідного каналу;
      другий і третій пояси (обмеження і спостереження) включають територію, що відводиться для забезпечення охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.

У межах зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання господарська та інша діяльність обмежується.

Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація та реконструкція підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах.

У межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється:

розміщення складів пально-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, шламосховищ та інших об'єктів підвищеної небезпеки, що створюють небезпеку хімічного забруднення вод;

використання хімічних речовин без дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби;

розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації та фільтрації, зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу мікробного забруднення води, а також розміщення полігонів твердих відходів, біологічних та мулових ставків;

зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив;

розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення), а також заняття садівництвом та городництвом;

осушення та використання перезволожених і заболочених земель у заплавах річок;

заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування;

видобування з водного об'єкта піску та проведення інших днопоглиблювальних робіт, не пов'язаних з будівництвом та експлуатацією водопровідних споруд;

влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300 метрів від берега водного об'єкта;

закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі;

забруднення територій сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами.

Стаття 37. Режим зони санітарної охорони
Режим зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Забезпечення дотримання режиму поясів особливого режиму санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання покладається:
у межах першого поясу зон - на підприємства питного водопостачання;
у межах другого та третього поясів зон - на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, а також підприємства, установи, організації та громадян, які є власниками або користувачами земельних ділянок у межах цих зон.

Відповідно відводити територію під землі для будівництва та обслуговування житлових будинків , господарських будівель та споруд є можливим за умови дотримання наступних вимог:

-  Встановлення умов та обмежень забудови в зоні ІІ поясу ЗСО (орган місцевого самоврядування)

Укладення угоди з зацікавленими особами що мають намір забудови земельної ділянки щодо дотримання умов та обмежень забудови та використання земельної ділянки (орган місцевого самоврядування):

- влаштування центрального водопостачання в даних кварталах;

- влаштування централізованої фекальної каналізації ( в безшовному варіанті з пластмасових /паяних/ труб та пластмасових колодязів),

- влаштування зливової каналізації з відведенням поверхневих стоків через очині поверхневих стоків за межі ІІ поясу ЗСО;

- заборона влаштування колодязів та індивідуальних свердловин;

- заборона розміщення господарських споруд з утриманням худоби та свійських тварин і птиці;

- заборона розміщення авторемонтних майстерень та народних промислів що можуть забруднювати землю в приватному секторі;

- заборона вводу в експлуатацію без підключення до центрального водопроводу та каналізації.

- збереження та реконструкція дренажної системи розміщеної на території проектованих кварталів. Підключення дренажної системи до липневої каналізації.

-  Введення в експлуатацію житлової забудови за наявності підключення до централізованої каналізації.

Створення патрульної служби відповідно до законодавства та постійний моніторинг території ІІ поясу ЗСО.

3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

На даний час цільовим призначенням ділянок є – землі для ведення особистого селянського господарства. Проектом передбачено зміна цільового призначення (Ділянки №1-29 та №31-32 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, Ділянка №30 - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), впорядкування та визначення функціонального використання під будівництво житлово – громадської забудовизабудови.

Ділянки, що передбачені мають площу:

Ділянка № 1 - 0,0987 га;

Ділянка № 2 - 0,2962 га;

Ділянка № 3 - 1,9762 га;

Ділянка № 4 - 0,9804 га;

Ділянка № 5 - 0,1000 га;

Ділянка № 6 - 0,0802 га;

Ділянка № 7 - 0,1000 га;

Ділянка № 8 - 0,1000 га;

Ділянка № 9 - 0,1000 га;

Ділянка № 10 - 0,2000 га;

Ділянка № 11 - 0,2000 га;

Ділянка № 12 - 0,2000 га;

Ділянка № 13 - 0,4000 га;

Ділянка № 14 - 0,1000 га;

Ділянка № 15 - 0,0983 га;

Ділянка № 16 - 0,0982 га;

Ділянка № 17 - 0,2911 га;

Ділянка № 18 - 0,0800 га;

Ділянка № 19 - 0,1600 га;

Ділянка № 20 - 0,0799 га;

Ділянка № 21 - 0,0798 га;

Ділянка № 22 - 0,1600 га;

Ділянка № 23 - 0,1600 га;

Ділянка № 24 - 0,5272 га;

Ділянка № 25 - 0,7302 га;

Ділянка № 26 - 0,8727 га;

Ділянка № 27 - 0,2000 га;

Ділянка № 28 - 0,6000 га;

Ділянка № 29 - 0,2999 га;

Ділянка № 30 - 0,1159 га;

Ділянка № 31 - 0,6262 га;

Ділянка № 32 - 0,9000 га;

Ділянки на які розробляється ДПТ розташована в південно-західній частині села Коритняни і обмежені:

- з сходу – землями загального користування (житлова вулиця) та землями сільськогосподарського призначення Коритнянської с/р.

- з півдня – землями сільськогосподарського призначення, землями комунальної власності та землями житлово-садибної забудови Коритнянської с/р;

- з півночі – землями сільськогосподарського призначення та землями комунальної власності Коритнянської с/р.

- з заходу – землями сільськогосподарського призначення та землями комунальної власності Коритнянської с/р;

  Території вільні від забудови.

  На проектованому об’єкті передбачається розміщення таких об’єктів: 

–      Житлові будинки;

–      Магазин;

  Запроектований об’єкт відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

  4.Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

  А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Детальний  план розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території з додержанням технологічних і санітарних розривів, з урахуванням  взаємозв’язку основних та допоміжних споруд.

  У процесі будівництва та експлуатації будівель і споруд можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме:

Відходи.

Відходи (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації збираються в контейнер, та вивозяться спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності.

  У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів– необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

  Поверхневі та підземні води.

Дощові води передбачено відводити з території об’єкту по спланованій поверхні мощення до придорожніх канав.

Водопостачання від водопровідних мереж села.

Каналізування до каналізаційних мереж села.

  Ґрунт та надра.

  У процесі будівництва та експлуатаціїжитлових будинківстворення додаткових негативних впливів на ґрунт та надране передбачається.    

  При виконанні вертикального планування проектні позначки визначені виходячи з умов максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту, мінімальних обсягів земляних робіт на майданчику.

До початку виконання будівельних робіт родючий шар ґрунту потрібно зняти з території для подальшого використання при відновленні (рекультивації) порушених і малопродуктивних земель, а також при впорядкуванні і озелененні території. 

  Атмосферне повітря.

  Значний шкідливий вплив на атмосферне повітря від експлуатації житлових будинків не передбачається. Викошені трави з території передбачається вивозити в спеціальні місця для утилізації. ЗАБОРОНЕНО спалювання викошеної трави на території об’єкту.

  Акустичний вплив.     

В період будівництва, від роботи будівельної техніки можливе виконання тимчасового додаткового шумового навантаження.

Під час експлуатації житлового будинкурівень технологічного шуму від роботи інженерних систем будівлі, не перевищуватиме мінімально допустимий.

  Світлове, теплове та радіаційне забруднення.

  Очікування перерахованих впливів від житлових будинківне передбачається.

  Флора та і фауна.

  З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується.    

  Геологічне середовище.

  В період будівництва та експлуатації об’єктівне передбачається негативного впливу на геологічне середовище.

  Технологічні ризики - аварії, що можуть вплинути на здоров’я населення.

  Б)Для територій з природоохоронним статусом:

  Земельні ділянки які розглядаються детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

  В)Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

  Виконання та реалізація детального плану, не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативні земельні ділянки для розміщенняжитловихбудинків, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території села не розглядаються.

  У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до неможливості подальшого розвитку території.

  6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

  Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

  7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

  Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’янаселення передбачені такі заходи:

–                    проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території;

–                    заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавстваУкраїни.

Заходи щодо пожежної безпеки.

Витримані протипожежні відстані.

На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

Захисні заходи цивільної оборони.

Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені.

Компенсаційні заходи.

  На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимог Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

  8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

  Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

  Зауваження та пропозиції подавати до Виконавчого комітету Коритнянської сільської ради. Юридична адреса: 89435, с. Коритняни, вул. Духновича №66 «В», тел.03127-30644.

Строк подання зауважень і пропозицій до 24 січня 2020 року.       

 

Сільський голова                                                                   І.В.Бадида

Видео-урок по установке Joomla 3.3 на Денвер.
porn sex hikayeleri seks Hikayeleri bahis siteleri Sohbet Hattı