Інформація сільських рад

У К Р А Ї Н А

СЮРТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вісімнадцята сесія сьомого скликання

четверте засідання

Р І Ш Е Н НЯ

Від 10 травня   2019     року         №       337-18/2019                 с.Сюрте

Про порядок залучення, розрахунку

розміру і використання коштів пайової

участі у розвитку інфраструктури

с. Сюрте

            Відповідно до статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", статей 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою створення умов для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Сюрте, сесія Сюртіської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області вирішила:

1. Визнати таким, що втратили чинність «Положення про порядок участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Сюрте» та «Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-траспортної інфраструктури села Сюрте» затверджені рішенням 9 сесії Сюртівської сільської ради від 12.09.2011 року № 78-9/2011.

2. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Сюрте (додаток 1 до цього рішення).

3. Затвердити додатки до Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Сюрте

- примірний договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної Інфраструктури c. Сюрте (додаток 1 до Порядку);

- Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Сюрте на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації (додаток 2 до Порядку)

- Розрахунок розміру пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Сюрте по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності (додаток 3 до Порядку)

4. Затвердити Нормативи для одиниці створеної потужності с. Сюрте (додаткок 2 до цього рішення).

5. Здійснити оприлюднення даного рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Сюртівського сільського голову Пушкар А.І

Сюртівський сільський голова /підпись .печать/       А.І. Пушкар

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Сюртівської сільської ради

Ужгородського району

Закарпатської області

від 10.052019 року 337-18/2019

Порядок

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Сюрте

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку Інфраструктури села Сюрте (далі за текстом — Порядок) розроблений відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.2. Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносити, пов’язані із залученням, розрахунком розміру, використанням коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку Інфраструктури села Сюрте Ужгородського району Закарпатської області.

1.3. Терміни і поняття, що використовуються в Порядку, вживаються у наступних значеннях:

будівництво – здійснення будь-яких видів будівельних в тому числі робіт з розміщення та здійснення будівництва нових об’єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об’єктів, впорядкування існуючих об’єктів містобудування, розширення та технічне переоснащення для результатів яких чинним законодавством передбачено прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

об’єкт будівництва – окрема будівля чи споруда (з належними до неї устаткуванням, обладнанням в тому числі меблями, а також допоміжними спорудами, будівлями та комунікаціями, інженерними мережами та інфраструктурою) та їх частини, або сукупність (комплекс) будівель чи (та) споруд, будівництво якої або яких здійснюється за окремим проектом замовником;  

замовник - фізична або юридична, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву, в тому числі самостійно або опосередковано здійснює будь-які види будівельних робіт, для результатів яких чинним законодавством передбачено прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

об’єкт будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури, а також частини таких об’єктів для яких передбачено прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

інші терміни використанні в даному Порядку застосовуються в значеннях, наведених у законах Укра­їни, підзаконних нормативно-правових актах та нормативних документах.

1.4. Дія Порядку розповсюджується на всіх замовників будівництва, які здійснюють діяльність зі створення об’єктів будівництва та якими розпочато будівництво об’єктів на території села Сюрте, а також завершених будівництвом об’єктів, які до дня набрання чинності даним Порядком не введено в експлуатацію у порядку, встановленому чинним законодавством, замовниками будівництва яких не сплачено пайову участь у розвитку інфраструктури с. Сюрте крім замовників, ви­значених п. 2.7 цього Порядку та тих, які вже прийняли пайову участь у розвитку інфраструктури с. Сюрте шляхом укладення та виконання умов договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Сюрте, стосовно відповідних об’єктів будівництва згідно з Порядком, що діяв раніше.

1.5. Пайова участь є обов’язковим внеском, який замовник має сплатити до бюджету села Сюрте, крім випадків, передбачених законами України та цим Порядком.

1.6. Платниками пайового внеску є замовники будівництва (фізичні або юридичні особи), які оформляють документи дозвільного характеру.

1.7. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку Інфраструктури с Сюрте, можуть використову­ватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної Інфраструктури села Сюрте

2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ          ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2.1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки, розташованої на території села Сюрте, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Сюрте, крім випадків, передбачених пунктом 2.5 цього Порядку.

2.2. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села Сюрте зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

2.3. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури села Сюрте сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем, або частинами за графіком, що визначається договором.

2.4. Пайова участь у розвитку інфраструктури села Сюрте полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до бюджету села Сюрте коштів для створення і розвитку зазначеної Інфраструктури.

2.5. До пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте не залучаються замовники у разі будівництва:

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

10) об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення;

11) об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель і споруд підприємств харчової промисловості;

12) об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції).

2.6. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте та випадків, передбачених пунктом 3.9 цього Порядку.

2.7. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури та його виконання зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.

3. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА СЮТРЕ

3.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте визначається у договорі, укладеному з Сюртівською сільською радою відповідно до встановленого згідно цього Порядку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, а також у випадках ненадання замовником документів визначених даним Порядком, така ціна визначається на основі встановлених Сюртівською сільською радою нормативів для одиниці створеної потужності.

3.2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Сюртівською сільською радою звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко- економічними показниками.

3.3. За результатами звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів Сюртівською сільською радою складається розрахунок величини пайової участі у розвитку Інфраструктури с. Сюрте, що є підставою для укладання договору та є невід’ємною частиною цього договору.

3.4. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним Сюртівською сільською радою договору про пайову участь.

3.5. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте з ураху­ванням інших передбачених законом відрахувань складає:

1) 10 відсотків кошторисної вартості будівництва об’єкта для не житлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

3.6. Кошторисна вартість будівництва об’єкта в цілях визначення величини пайової участі у розвитку інфраструктури села Сюрте згідно цього Порядку визначається Сюртівською сільською радою на основі встановлених рішенням Сюртівської сільської ради нормативів для одиниці створеної потужності за умови, якщо замовником не надано передбачених цим Порядком документів, що підтверджують загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта, визначену згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, в складі яких наявний звіт (висновок), що містить інформацію про дотримання вимог законодавства стосовно кошторисної частини проекту будівництва, складений експертною організацією, включеною до переліку експертних організацій, які здійснюють експертизу проектів будівництва згідно «Порядку формування та ведення переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва» затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.08.2017 № 204.

Визначення кошторисної вартості будівництва об’єкта згідно даного пункту здійснюється шляхом множення затвердженого Сюртівською сільською радою нормативу одиниці створеної потужності на загальну площу конкретного об’єкта будівництва, для якого здійснюється розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте.

При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.7. Нормативи одиниці створеної потужності визначаються та затверджуються Сюртівською сільською радою на основі показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України для Закарпатської області, що затверджуються Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Затверджені Сюртівською сільською радою Нормативи одиниці створеної потужності діють до затвердження Сюртівською сільською радою нових.

3.8. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури с. Сюрте, визначений на підставі кошторисної вартості будівництва об’єкта розрахованої згідно пункту 3.10 цього Порядку, підлягає включенню до договору про пайову участь та сплаті замовником до бюджету Сюртівської сільської ради.

3.9. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником Інженерних мереж або об’єктів Інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енер­гії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку Інфраструктури зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі Інженерні мережі та/або об’єкти разом з документацією передаються у комунальну власність територіальної громади в особі Сюртівської сільської ради.

3.10. У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів Інженерної інфраструк­тури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії» трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) перевищує розмір пайової участі за­мовника у розвитку Інфраструктури с. Сюрте, Сюртівська сільська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте. Умовою застосування положень цього пункту Порядку (щодо відшкодування) є попереднє письмове погодження Замовником з Сюртівською сільською радою проектної документації такого будівництва. У випадку непогодження з Сюртівською сільською радою проектної документації щодо будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, кошторисна вартість яких перевищує розмір пайової участі (внеску) Замовника, Сюртівська сільська рада вправі відмовити у відшкодуванні різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі (внеску) Замовника у розвитку інфраструктури с. Сюрте.

3.11. У випадку не надання замовником належного розрахунку будь-яких витрат, передбачених умовами цього Порядку та/або ненадання їх належного документального підтвердження, розрахунок розміру пайової участі здійснюється Сюртівською сільською радою без врахування витрат замовника, підтвердження розміру та вартості яких відсутнє, або не надане замовником. Визначена таким чином величина пайової участі у розвитку Інфраструктури с. Сюрте є сумою коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до бюджету с. Сюрте.

3.12. В залежності від особливостей об’єкта будівництва та враховуючи інтереси територіальної громади с. Сюрте, рішенням сесії Сюртівської сільської ради може бути зменшено розмір пайової участі замовника відповідного об’єкта будівництва у розвитку інфраструктури с. Сюрте.

4. ДОГОВІР ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА СЮРТЕ

4.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури села Сюрте — договір, укладений Сюртівською сільською радою із замовником об’єкта будівництва (далі — Договір про пайову участь). Типова форма договору про пайову участь затверджується Сюртівською сільською радою.

4.2. Замовник об’єкта будівництва зобов’язаний звернутися до Сюртівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області із заявою про укладання договору про пайову участь, укласти договір про пайову участь та взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури с. Сюрте згідно умов цього Порядку та укладеного договору.

4.3. До заяви про укладання договору про пайову участь замовником додаються документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко- економічними показниками:

4.3.1) документи, що підтверджують загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта, визначену згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, в складі яких повинен бути звіт (висновок), що містить інформацію про дотримання вимог законодавства стосовно кошторисної частини проекту будівництва, складений експертною організацією, включеною до переліку експертних організацій, які здійснюють експертизу проектів будівництва згідно «Порядку формування та ведення переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва» затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.08.2017 № 204;

4.3.2) узгоджена у разі визначення законодавством та затверджена у встановленому порядку проектно-кошто­рисна документація з техніко-економічними показниками;

4.3.3) засвідчена у встановленому законом порядку копія документа про право власності (користування) зе­мельною ділянкою;

4.3.4) документи, що підтверджують витрати на придбання та виділення земельної ділянки (у разі наявності);

4.3.5) документи, що підтверджують витрати на звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інже­нерних мереж (у разі наявності);

4.3.6) документи, що підтверджують витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій (якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва за­мовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки);

4.3.7) документ на право виконання будівельних робіт;

4.3.8) інші документи, які впливають на розмір загальної кошторисної вартості будівництва та (або) на розмір пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте.

4.4. Заява з доданими документами про укладення договору про пайову участь може бути подана представ­ником замовника за умови надання довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

4.5. Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обу­мовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, а також оформлені з порушенням ви­мог законодавства.

4.6. Відповідальність за достовірність даних, що містяться в поданих документах, а також їх комплектність несе замовник.

4.7. Договір про пайову участь укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення.

4.8. Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

4.9. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури села Сюрте.

4.10. Проект відповідного договору про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Сюрте разом з розрахунок величини пайової участі надається на підпис замовнику.

4.11. Сюртівський сільський голова або особа, яка виконує обов’язки сільського голови від імені Сюртівської сільської ради підписує договір про пайову участь у розвитку інфраструктури села Сюрте, а також може здійснювати інші дії та заходи на виконання вимог даного Порядку.

5. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА СЮРТЕ

5.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію коштів до бюджету села Сюрте для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

5.2. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Сюрте.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за недотримання термінів укладен­ня Договору про пайову участь та сплати пайової участі, встановлених законодавством України та цим Порядком.

6.2. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за повноту і достовірність по­даних даних та документів, в тому числі на підставі яких укладається Договір про пайову участь, визначаються розмір пайової участі та графік оплати.

6.3. У разі прострочення термінів сплати, визначених договором про пайову участь, замовником, сплачується штрафна санкція в розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення, але не більше 10 відсотків від суми платежу, та пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за відповідний період прострочення.

6.4. Розмір несплаченої частини пайової участі замовника у випадку прострочення дати її сплати коригується на індекс інфляції починаючи від дати виникнення прострочення та до моменту повного розрахунку.

7. КОНТРОЛЬ ТА ВИКОНАННЯ ПОРЯДКУ

7.1. Контроль та моніторинг надходжень коштів пайової участі у розвитку Інфраструктури села Сюрте здійснюється Сюртівською сільською радою та посадовими особами сільської ради.

7.2. У випадку виявлення Сюртівською сільською радою та посадовими особами сільської ради об’єктів будівництва, будівництво яких здійснюється замовниками без укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури села Сюрте, а також об’єктів будівництво яких завершено у період дії цього Порядку без укладення відповідного договору, Сюртівська сільська рада може ініціювати укладення договорів про пайову участь з замовниками будівництва таких об’єктів.

У випадку, якщо протягом одного місяця з моменту звернення Сюртівської сільської ради до замовника про необхідність укладення договору про пайову участь, або не укладення з замовником об’єкта будівництва договору про пайову участь у розвитку інфраструктури села Сюрте з незалежних від Сюртівської сільської ради підстав (ухилення замовника від укладення договору, відмова його підписання, неповернення замовником підписаного ним договору тощо) Сюртівська сільська рада може звернутись до суду з відповідним позовом в порядку визначеному чинним законодавством.

7.3. Організація претензійно-позовної роботи, пов’язаної із забезпеченням виконання замовником зобов’я­зань щодо сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Сюрте здійснюється Сюртівською сілською радою та посадовими особами сільської ради.

7.4. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури села Сюрте, вирішуються в судовому порядку у встановленому чинним законодавством порядку.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОДЖЕННЯ

8.1. Не розглянуті звернення на момент набуття чинності даним Порядком підлягають розгляду згідно вимог даного Порядку.

8.2. Сплата пайової участі замовниками об’єктів, будівництво яких розпочато до дня набуття чинності даним Порядком здійснюється згідно вимог даного Порядку.

8.3. У випадку прийняття нових законодавчих або підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін або доповнень до законодавства України цей Порядок застосовується в частині, яка не суперечить чинним законам України та підзаконним нормативно-правовим актам.

8.4.Порядок набирає чинності з моменту опублікації у засобах масової інформації.

Сюртівський сільський голова                      _____________            А.І. Пушкар

Видео-урок по установке Joomla 3.3 на Денвер.