malatya escort bursa escort antalya escort konya escort Про підсумки виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року — Ужгородська районна рада
Фінанси та бюджет

Доходи районного бюджету за І півріччя 2018 року по загальному і спеціальному фондах, включаючи субвенції з державного бюджету та інші дотації та субвенції становлять всього 344 631,9 тис.грн., що на 90 321,0 тис.грн. або на 35,5 % більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року ( факт за І півріччя 2017 року – 254 310,9тис.грн.), в тому числі:

          платежів по загальному та спеціальному фондах одержаноу сумі 91 528,4 тис.грн. при плані затвердженому на рік з урахуванням змін в сумі 162 719,7 тис.грн, що складає 56,2 % виконання. В порівнянні з відповідним періодом минулого року поступило фактично на 23 934,8 тис.грн. більше ;
            субвенцій з державного бюджету отримано у сумі 239 663,5 тис.грн., при річному затвердженому плані з урахуванням змін 420 220,2 тис.грн., що складає 57,0 відсотка, у тому числі:

-         освітня субвенція надійшла у сумі – 71 188,3 тис.грн., що складає 61,6 відсотки затвердженого плану на рік (115 565,6 тис.грн);

-         медична субвенція – 27 311,4 тис.грн., що складає 59,0 відсотка затвердженого плану на рік (46 259,1 тис.грн.);  

-         субвенції на соціальний захист населення у сумі 130 306,2 тис.грн., що складає 55,1 відсотка плану затвердженого на рік з урахуванням змін ( 236 640,1 тис.грн.);

-         субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 856,3 тис.грн. при плані затвердженому на рік ( 1677,7 тис.грн.) або 51,0 відсотка виконання. ;

-         субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла у сумі – 583,7 тис.грн. або 63,8 % виконання ( план – 915,1 тис.грн);

-         субвенція на здійснення переданих видатків с сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції надійшла у сумі 3 349,5 тис.грн., при плані на рік – 6 205,2 тис.грн. , що становить 54,0 % виконання;

-         субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок від повідної субвенції з державного бюджету у сумі 1 228,6 тис.грн., при плані на рік – 2 357,4 тис.грн., що становить 52,1 % виконання;

-         субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у наслеених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 4 839,5 тис.грн., при лпані на рік – 10 600,0 тис.грн., що становить 45,7 % виконання.

  • дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету одержано в сумі 12 227,1 тис.грн., що складає 42,5 відсотка затвердженого плану на рік з урахуванням змін ( 28 769,6 тис.грн.) ;
  • інші дотації з місцевого бюджету, одержано у сумі 393,7 тис.грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшла у сумі 270,0 тис.грн., при плані затвердженому на рік з урахуванням змін – 270,0 тис.грн., що становить 100,0 % виконання;
  • інших субвенції з місцевих бюджетів ( обласного, Оноківського, Коритнянського сільських та бюджету Баранинської ОТГ), а саме з обласного бюджету отримано по загальному та спеціальному фондах у сумі 250,4 тис.грн., при плані на рік з урахуванням змін – 263,5 тис.грн., що становить 95,0% виконання; від Оноківської сільської ради надійшли кошти іншої субвенції у сумі 10,0 тис.грн. на придбання будівельних матеріалів для ремонту оноківської ЗОШ І-ІІІ ступеню; від Коритнянської сільської ради надійшли кошти у сумі – 12,0 тис.грн. на придбання матеріалів для ремонту класних приміщень Коритнянської ЗОШ І-ІІІ ступеню ; від Баранинської ОТГ надійшли кошти іншої субвенції у сумі 276,8 тис.грн. для надання первинної медичної допомоги населенню району та за наданні соціальні послуги.

До загального фонду районного бюджету за І півріччя 2018 року надійшло платежів в сумі 84 658,4 тис.грн., при річному затвердженому плані з урахуванням змін – 152 612,3 тис.грн., що складає 55,5 % виконання. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактично надійшло на 19 961,7 тис.грн.більше відповідних платежів.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 84 472,8 тис.грн., при уточненому річному плані 151 872,2 тис.грн., що становить 55,6 % виконання. У порівнянні з 2017 роком надходження даного податку зросли на   20 250,6 тис.грн.

До районного бюджету надійшла орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності районної ради у сумі 55,1 тис.грн., що становить 11,0 % від річного затвердженого плану. Фінансове управління направило листа 10.07.2018 року № 03-132/423 до Ужгородської районної ради з проханням пояснити причини невиконання вказаного показника та на черговій сесії районної ради привести його у відповідність до вимог чинного законодавства.

Інші надходження до районного бюджету за звітний період склали 37,1 тис.грн., в тому числі: надходження коштів від ПП «Латекс» за земельний сервітут – 1,0 тис.грн.; від Ужгородського районного Центру ПМСД стягнення (відшкодування реструктуризованої заборгованості за комунальні послуги) з гр.Довгополої О.І. згідно договору № 1 від 15.09.2016 року – 5,9 тис.грн.; повернення коштів до районного бюджету, згідно довідки зустрічної звірки Управління західного офісу держаудитслужби від ФОП Мордована О.В.- 2,1 тис.грн.; поверення завищеної вартості робіт від Кавка О.В., згідно матеріалів ревізії – 9,0 тис.грн.; повернення згідно акту ревізїї від Селюченко В.М. – 3,9 тис.грн., Заруцький С.П.- 2,7 тис.грн. та Король М.М. – 4,8 тис.грн.; повернення коштів минулих бюджетних періодів (Ужгородська районна рада) -0,2 тис.грн.; повернення в бюджет коштів які надійшли за земельний податок – 7,5 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету за І півріччя 2018 року надійшло платежів, включаючи власні надходження бюджетних установ, всього у сумі 6 870,0 тис.грн. при уточненому плані на рік у сумі 10 107,4 тис.грн., що складає 68,0 відсотка. Власні надходження бюджетних установ займають 90% питомої ваги всіх надходжень до спеціального фонду районного бюджету. У порівнянні з відповідним періодом минулого року вказані надходження зросли на 3 907,4 тис.грн.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва поступили у сумі 20,7 тис.грн. при затвердженому плані на рік – 25,2 тис.грн. або 82,3 % виконання затвердженого плану на рік.

Видатки районного бюджету за І півріччя 2018 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 328 078,9 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 305 831,0 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі 22 247,9 тис. грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення. Так, за відповідний період, разом із цільовими субвенціями з державного бюджету вони склали 133 864,8 тис.грн, або 43,8 %, фінансування установ і закладів освіти – 29,3 % або 89 578,2 тис.грн., та охорони здоров`я – 12,2 % або 37 265,5 тис.грн.

За І півріччя 2018 року із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 265 081,8 тис.грн. або 86,5 відсотка загальної суми видатків за цей період.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за відповідний період спрямовано 94 013,1 тис.грн., що складає 30,7 відсотків загальної суми видатків.

На оплату енергоносіїв за вказаний період районними бюджетними установами фактично профінансовано енергоресурсів та комунальних послуг на 4 214,7 тис.грн., продукти харчування 1 924,8 тис.грн., медикаменти 3,8 тис. грн., поточні трансферти 32 523,7 тис. грн., а також соціальне забезпечення 132 401,7 тис.грн.

Виконання районних програм за І півріччя 2018 року склало 8 410,8 тис. грн., при уточненому плані за рік 14 794,4 тис. грн., що становить 56,9 %.

Станом на 01.07.2018 року дебіторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету складає 5,1 тис. грн., а саме по Ужгородській районній раді (прострочена) за оплату за вивіз сміття, електроенергію, природній газ та земельного податку у зв’язку із невідшкодуванням орендарями витрат орендодавця.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету в сумі 12 415,1 тис.грн. рахується за управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації і виникла за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету, а саме :

439,6 тис. грн. –  надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства;

11 773,9 тис. грн. - субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

201,6 тис. грн. – прострочена заборгованість за 2015 рік за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

Заборгованість виникла у зв’язку з недопоступленням субвенційних коштів з державного бюджету.

Станом на 01.07.2018 року сума дебіторської заборгованості за спеціальним фондом районного бюджету складає 16,6 тис.грн., а саме: по                КЗ «Ужгородська районна лікарня» заборгованість з податку на додану вартість, яка виникла відповідно до статті 200 Податкового кодексу України .

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом районного бюджету станом на 01.07.2018 р. – відсутня.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (додатки.xls)додатки.xls367 kB
Видео-урок по установке Joomla 3.3 на Денвер.
porn sex hikayeleri seks Hikayeleri bahis siteleri Sohbet Hattı