Фінанси та бюджет

Пояснювальна  записка

Про підсумки виконання районного бюджету за  9 місяців  2016 року

           Доходи районного бюджету за 9 місяців 2016 року по загальному і спеціальному фондах, включаючи дотацію, субвенції з Державного бюджету  становлять   298 301,5 тис.грн., в тому числі:

  • платежів по загальному та спеціальному фондах одержано72 204,2 тис.грн. при плані затвердженому на рік з урахуванням змін в сумі 85 553,6 тис.грн, що складає  84,4 % виконання;
  • базова та інша додаткова дотація з Державного бюджету одержана у сумі 5 721,2 тис.грн., що складає 77,8 % виконання уточненого плану на рік , у тому числі: базова дотація – 4 415,7 тис.грн. та інша додаткова дотація – 1 305,5 тис.грн.;
  • субвенції з державного та обласного бюджетів отримано усього в сумі  220 376,1  тис.грн.,  при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  289 622,2 тис.грн., що складає  76,1 % виконання, у тому числі:

освітня субвенція з державного бюджету у сумі 64 237,1 тис.грн., що складає  75,7 % виконання плану на рік з урахуванням змін.;

медична субвенція з державного бюджету у сумі 32 934,0 тис.грн., що складає  75,3 % виконання плану на рік з урахуванням змін;

субвенції на соціальний захист населення у сумі 113 906,7 тис.грн. при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  148 326,8 тис.грн., що складає  76,8 % виконання;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі  3 549,0 тис.грн.;

інші субвенції з обласного бюджету  у сумі 5 749,4 тис.грн. при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  6 577,3 тис.грн., що складає  87,4 % виконання.

До загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2016 року надійшло платежів  в сумі 68 963,9 тис.грн., при річному затвердженому  плані з урахуванням змін – 81 080,6 тис.грн., що складає 85,1 % виконання.

  Податку та збору на доходи фізичних осіб поступило 68 571,3 тис.грн., при уточненому річному плані 80 535,6 тис.грн., що становить 85,1 % виконання. Фактором, який вплинув на збільшення находжень даного виду податку  у звітному періоді є застосування з 2016 року єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, замість 15% та 20%,які діяли у 2015 році.

До районного бюджету у 2016 року зараховуються  60 % від контингенту надходжень податку на доходи фізичних осіб.

Протягом 9 місяців 2016 року, до  районного бюджету надійшла частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств у сумі 7,5 тис.грн.  від комунального підприємства «Ужгородщина».     

За 9 місяців 2016 року до районного бюджету надійшла орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим  майном, що перебуває у комунальній  власності районної ради у сумі 293,5 тис.грн.

Інші надходження до районного бюджету за звітний період склали 21,3 тис.грн., в тому числі: надходження коштів від ПП «Латекс» за земельний сервітут – 1,7 тис.грн.; повернення коштів минулих бюджетних періодів згідно актів ревізії  відділу освіти райдержадміністрації – 9,6  тис.грн.; повернення коштів минулих бюджетних періодів згідно актів ревізії  відділу охорони здоров’я  райдержадміністрації – 2,0 тис.грн. ;перерахування до загального фонду залишку коштів  спеціального фонду – 8,0 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2016 року надійшло платежів в сумі 3 280,7 тис.грн. при уточненому плані на рік  у сумі  4 487,2 тис.грн., що складає 73,1 відсотка.

Виконання по власних надходження бюджетних установ за 9 місяців 2016 рік становить  3 214,9 тис.грн. або 72,1 % уточненого плану на рік  4 459,6 тис. гривень.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за звітний період 2016 року становлять 65,7 тис.грн., при затвердженому річному плані 27,6 тис.грн.

Видатки районного бюджету за 9 місяців 2016 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 284 379,6 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 265 743,6 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі  18 636,0 тис.грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за відповідний період разом із цільовими субвенціями з державного бюджету – 43,8 % або 116 457,7 тис.грн., а також фінансування установ і закладів освіти – 25,2 % або 66 922,2 тис.грн., та охорони здоров`я – 11,6 % або 30 940,2 тис.грн.

Проведеним аналізом використання коштів районного бюджету за даними звіту про виконання бюджету за 9 місяців 2016 року встановлено, що із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 253 325,9 тис.грн. або 95,3 відсотка загальної суми видатків за цей період.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за  відповідний рік спрямовано 92 264,5 тис.грн., що складає 34,7 відсотків загальної суми видатків.

На оплату енергоносіїв за вказаний період районними бюджетними установами фактично профінансовано енергоресурсів та комунальних послуг на 5 962,9 тис.грн., медикаментів 1 080,8 тис.грн., продукти харчування 2 929,5 тис.грн., поточні трансферти 35 975,3 тис.грн., а також соціальне забезпечення 115 113,0 тис.грн.

Із 34-ох затверджених районних  програм на суму 12 183,9 тис.грн. виконання за 9 місяців 2016 року склало 7 714,6 тис.грн.

Станом на 01.10.2016 року дебіторської заборгованості за загальним фондом районного бюджету складає 0,3 тис. грн., а саме по районній раді за вивезення ТПВ та оплати за електроенергію.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету складає 18 196,1 тис.грн., що виникла за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме :

670,2 тис. грн. – пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям на житлово-комунальні послуги, на придбання твердого палива та скрапленого газу;

3 742,6 тис. грн. - по пільгах ветеранам війни,особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам пожежної охорони, ветеранам Держаної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної  служби спеціального зв’язку та захисту інформації  України, громадянам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільгам пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, пільгам багатодітним сім'ям на житлово-комунальні  послуги та на придбання твердого палива та скрапленого газу, у тому числі 0,5 тис. грн. прострочена заборгованість за 2015 рік за пільги громадянам на послуги зв’язку;

13 498,8 тис. грн. -  субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу та додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

284,5 тис. грн. – прострочена заборгованість за 2015 рік на  пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

Заборгованість виникла у зв’язку з не поступленням субвенційних коштів з державного бюджету.

Станом на 01.10.2016 року сума дебіторської заборгованості за спеціальним фондом районного бюджету складає 150,5 тис.грн., а саме:

0,1 тис. грн. - по районній раді за земельний податок у зв’язку із невідшкодуванням орендарями витрат орендодавця;

7,8 тис. грн. – заборгованість по відділу охорони здоров’я, яка виникла згідно Податкового кодексу України статті 2001.3 Електронне адміністрування податку на додану вартість;

142,6 тис. грн. -  по відділу освіти,  молоді та спорту за аванс за підручники для учнів 4-7 класів.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду районного бюджету складає 144,5 тис. грн. – по відділу освіти, молоді та спорту за виконані роботи по об’єкту «Капітальний ремонт Киблярівської ЗОШ Ужгородського району» .

 

Начальник  управління                      О.Ящищак                                                                      

 

 

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (додатки.xls)додатки.xls340 kB
Видео-урок по установке Joomla 3.3 на Денвер.