malatya escort bursa escort antalya escort konya escort Про Програму покращення рівня обслуговування платників податків Ужгородської МДПІ Закарпатської області ДПС на 2012-2014 роки — Ужгородська районна рада
Проекти рішень

Проект

                                                               

УКРАЇНА 

УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА

 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

____________ сесія ___________ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

вiд __________ 20__ року  № __________

                                 м.Ужгород                            

Про   Програму покращення рівня

обслуговування платників  податків

Ужгородської МДПІ Закарпатської

області ДПС на  2012-2014 роки 

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:

1. Затвердити Програму покращення рівня обслуговування платників  податків Ужгородської МДПІ Закарпатської області ДПС на  2012-2014 роки (додається).

2. Ужгородській МДПІ Закарпатської області ДПС про хід виконання Програми інформувати районну раду щороку до 15 січня.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань бюджету (Триндяк Т.М.).

Голова ради                                                                                  М.І. Фединець

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          рішення  районної  ради

                                                                          від ___________ № _____ 

 

ПРОГРАМА

покращення рівня обслуговування платників  податків

Ужгородської МДПІ Закарпатської області ДПС

на  2012-2014 роки

 

Одним із завдань органів державної податкової служби є роз’яснення  податкового законодавства серед платників податків. Підвищення рівня знань платників податків сприятиме забезпеченню добровільної i своєчасної сплати податків.

Ужгородська МДПІ Закарпатської області ДПС постійно проводить різноманітні заходи, спрямовані  на  підвищення рівня податкової  культури населення,  рівня обізнаності  у податковому законодавстві платників податків – семінари і практикуми, зустрічі з органами місцевого самоврядування та колективами підприємств, випуск друкованої продукції з актуальних питань податкового законодавства, розміщення  роз’яснювальних матеріалів у засобах масової інформації  тощо.

Такі заходи,  безсумнівно, є корисними і сприяють  добровільному виконанню платниками  податків  своїх  податкових  зобов’язань. Разом з тим, постійне спілкування з платниками податків, в т.ч. пересічними громадянами,  засвідчує,  що  рівень податкових знань саме простих громадян є невисоким і відповідно недостатнім для своєчасного виконання ними свого конституційного обов’язку щодо сплати податків. Багатьом  громадянам  бракує  знань  податкового законодавства для початку власного  бізнесу.

В умовах постійного зростання кількості платників і складного податкового законодавства  зростає  потреба  у  проведенні  більшої кількості заходів  з громадянами  саме за  місцем  їхнього  проживання.

Після прийняття Податкового кодексу суттєво зросла потреба у проведенні названих роз’яснювальних заходів  з охопленням  широкої аудиторії як суб’єктів господарювання, так і громадян. З  метою  створення  в області  сприятливих  умов   для  підвишення  рівня знань  у сфері податкового законодавства пропонується регіональна програма підвищення рівня знань податкового законодавства та якості обслуговування платників податків  .

 

1. Мета  Програми

 

Метою  програми  є  покращення рівня обслуговування платників податків для забезпечення  повного  і своєчасного надходження до бюджетів  усіх рівнів  та  державних  цільових фондів  законодавчо встановлених в  Україні податків і зборів (обов'язкових платежів), а також  неподаткових доходів.

 2.     Завдання Програми

 

Забезпечення  умов для підвищення  рівня  добровільного  виконання  вимог  податкового законодавства  платниками  податків.

3. Основні заходи

3.1.Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування податкового законодавства (брошур, буклетів,  пам'яток, листівок тощо).

Ужгородська МДПІ Закарпатської області ДПС

        Протягом    2012- 2014 років

3.2. Випуск  тематичних  сторінок  в  друкованих  засобах масової інформації   з роз’ясненням норм податкового законодавства, відповідями на запитання платників податків.

Ужгородська МДПІ Закарпатської області ДПС

        Протягом    2012-2014 років

3.3. Випуск тематичних теле- та радіопередач  щодо застосування норм Податкового кодексу України.

Ужгородська МДПІ Закарпатської області ДПС

        Протягом    2012-2014  років

3.4. Проведення   навчальних  семінарів (тренінгів) для  різних категорій платників  податків  (суб’єктів господарювання – юридичних і фізичних осіб, громадян тощо) з  питань застосування  податкового  законодавства.

Ужгородська МДПІ Закарпатської області ДПС

        Протягом    2012-2014 років

 

3.5. Проведення виїзних семінарів-нарад з новообраними головами органів місцевого самоврядування з питань джерел наповнення місцевих бюджетів і застосування норм Податкового кодексу України.

Ужгородська МДПІ Закарпатської області ДПС

        Протягом    2012-2014 років

3.6. Впровадження ознайомчих лекцій про систему  оподаткування у навчальних  закладах краю  для учнів  загальноосвітніх шкіл з  метою  формування  податкової  культури  у  майбутніх  платників  податків.

Ужгородська МДПІ Закарпатської області ДПС

        Протягом    2012-2014 років

3.7. Організація  пізнавальних та ігрових заходів  з майбутніми  платниками податків, в тому числі конкурсів, брейн-рингів.

Ужгородська МДПІ Закарпатської області ДПС

        Протягом    2012-2014 років

3.8. Організація роз’яснювальної роботи щодо порядку декларування доходів громадянами  та  державними службовцями

Ужгородська МДПІ Закарпатської області ДПС

        Протягом    2012-2014 років

3.9. Проведення широкого опитування  платників  податків  щодо  оцінки  податкової системи та податкової служби України,  оприлюднення  та  врахування  цієї оцінки   у  роботі  органів податкової служби, виробленні пропозицій до законодавчих актів.

Ужгородська МДПІ Закарпатської області ДПС

        Протягом    2012-2014 років

 

3.10. Забезпечення платників податків та громадян безкоштовними бланками декларацій про майновий стан і доходи та додатками до декларації.

  Ужгородська МДПІ Закарпатської області ДПС

        Протягом    2012-2014 років

3.11. Забезпечення платників податків та громадян безкоштовними бланками заяв, які друкуються з електронного кіоску, розміщеного у центрі обслуговування платників податків.

  Ужгородська МДПІ Закарпатської області ДПС

        Протягом    2012-2014 років

4. Фінансове  забезпечення  виконання заходів Програми

 

Джерелом фінансування Програми є районний бюджет.

5. Очікувані  результати виконання  Програми

5.1. Підвищення  рівня  знань податкового законодавства у платників податків.

5.2. Своєчасне  і повне  виконання   платниками податків своїх податкових зобов’язань.

5.3. Зростання  рівня  добровільного  виконання  платниками  податків  вимог  податкового  законодавства.

5.4. Активізація  діяльності  суб'єктів  господарювання.

  

                                                                                                          Додаток

                                                                                                          до Програми

Фінансове забезпечення

для  реалізації  Програми  покращення рівня обслуговування  платників податків Ужгородської МДПІ Закарпатської області ДПС

на  2012-2014 роки

№ з/п

Зміст заходів

2012

рік

(тис.грн.)

2013

рік

(тис.грн.)

2014

рік

(тис.грн.)

1

Надання Ужгородській МДПІ Закарпатської області ДПС в оренду приміщення для розміщення центру обслуговування платників податків

-

-

-

2

Виготовлення друкованої  продукції (брошур, пам’яток) для  платників податків з актуальних питань застосування  податкового законодавства

10,0

10,0

10,0

3

Підготовка і випуск тематичних  сторінок  з питань оподаткування у районних та обласних  друкованих  засобах масової інформації 

8,0

8,0

8,0

4

Випуск тематичних передач з питань оподаткування по  телебаченню і  радіо

8,0

8,0

8,0

5

Витрати на проведення  семінарів та практикумів для різних категорій платників податків, в т.ч.  за місцем проживання громадян (тиражування друкованої продукції, опитування тощо)

8,0

8,0

8,0

6

Проведення виїзних семінарів-нарад з головами органів місцевого самоврядування. Виготовлення брошури з питань джерел наповнення місцевих бюджетів  і застосування  норм Податкового кодексу

7,0

7,0

7,0

7

Проведення  заходів виховання податкової культури з майбутніми платниками податків (організація ознайомчих лекцій, конкурсів для дітей тощо)

5,0

5,0

5,0

8

Забезпечення платників податків та громадян безкоштовними бланками декларацій про майновий стан і доходи та додатками до декларації

2,0

2,0

2,0

9

Забезпечення платників податків та громадян безкоштовними бланками заяв, які друкуються з електронного кіоску, розміщеного у центрі обслуговування платників податків

2,0

2,0

2,0

 

ВСЬОГО

50,0

50,0

50,0

Заступник голови ради                                                                 В.С.Данко

Видео-урок по установке Joomla 3.3 на Денвер.
porn sex hikayeleri seks Hikayeleri bahis siteleri Sohbet Hattı